هاست شخصی آلمان

استفاده های کم حجم

A10

فضا 10 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس (ابری)
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری هفتگی,ماهانه

A 3

فضا 3 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس (ابری)
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری هفتگی,ماهانه

A 8

فضا 8 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس (ابری)
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری هفتگی,ماهانه

A 5

فضا 5 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس (ابری)
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری هفتگی,ماهانه